Značka

SPOMINI NA GRŠKO ROMARSKO POPOTOVANJE

Grčija “po Pavlovih poteh” z župnijo Kresnice

Zdaj vemo, kaj pomeni Pavlovo spoznanje: » V njem živimo, se gibljemo in smo.«
Preberi več