Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI
Splošni pogoji in navodila ter obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih so sestavni del vseh naših aranžmajev in podpisane pogodbe, ki jo skleneta Aritours d.o.o. (v nadaljevanju Aritours) ali pooblaščena agencija ter potnik, ki se prijavi za izbran program. So priloga vseh naših programov, katalogov ter zloženk. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Če so v programih navedeni dodatni pogoji in določila oziroma spremembe, veljajo tisti, ki so zapisani v posameznem programu. Ti splošni pogoji ne veljajo za nakupe letalskih vozovnic ter prodajo aranžmajev v organizaciji drugih ponudnikov turističnih aranžmajev, kjer nastopa Aritours kot posrednik in potnika zavezujejo splošni pogoji organizatorja oziroma letalskega prevoznika in mednarodna zakonodaja na tem področju. 
 
PRIJAVE IN VPLAČILA
Za potovanje se lahko prijavite osebno na sedežu agencije Aritours, Slomškov trg 7, Maribor, telefonsko, pri pooblaščenih zastopnikih ali preko interneta. Ob prijavi se potniku napiše pogodba, ki jo potnik podpiše, vplača akontacijo, ki je navedena pri posameznem programu in stroške rezervacije/prijavnino, najkasneje 10 dni po prijavi. Akontacijo lahko vplačate na sedežu naše agencije, pri zastopniku, kjer ste se prijavili oz. z nakazilom na naš IBAN: SI56 0451 5000 3351 276 odprt pri Nova KBM, SWIFT banke: KBMASI2X. Pri nakazilu je potrebno navesti sklicno številko navedeno na pogodbi ter kodo namena GDSV.
 
Če ste se prijavili po telefonu vam pošljemo pogodbo, en podpisan izvod vrnete na naš naslov. S podpisom pogodbe oz. vplačilom akontacije najkasneje v 10-ih dneh potrjujete, da soglašate s splošnimi pogoji. Šele z vplačilom akontacije je potrjena rezervacija. Preostalo plačilo je možno razdeliti na obroke ali pa plačati v enkratnem znesku pred odhodom najmanj 10 dni za kratka in enodnevne izlete oz. 21 dni za dolga potovanja ali drugače, če je tako dogovorjeno. Zaključene skupine lahko imajo drugačne pogoje plačila. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (ustrezen odstavek v nadaljevanju splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg plačanega 1. obroka šteje tudi vsaka prijava ali naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo ali delno plačilo cene potovanja ali drugo konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo.
 
Ustne informacije, ki jih dobi potnik na prodajnem mestu, organizatorja ne obvezujejo. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno pisna informacija. V primerih, ko je Aritours le posrednik in ne organizator aranžmaja, odgovarja le za posredovanje in ne za opravljene storitve. 
 
PRIJAVNINA
Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, zaračunavamo članice Združenja pri prodaji turističnih aranžmajev stroške rezervacije v višini 15 EUR na prijavnico oziroma 17 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.
 
CENE 
Izračun cene je narejen za tekoče leto ali do izida novega kataloga za število udeležencev, kot je navedeno v posameznem programu. Osnovna cena potovanja zajema storitve, ki so navedene v rubriki v ceno je vključeno. To so prevozne, hotelske in gostinske storitve po programu, če ni drugače navedeno in organizacija potovanja. Cene so izračune na odraslo osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Prav tako Aritours zaračunava potnikom, ki želijo v času potovanja imeti poleg sebe prosti sedež na avtobusu, zakup le-tega in sicer v višini 45% cene aranžmaja potovanja. Pridržujemo si pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah prevozov ali potovanje odpovedati v primeru višje sile, oziroma premajhnega števila prijavljenih. Prav tako si pridržujemo pravico do zvišanja cene za potovanja v tujino, kjer smo vezani na tujo valuto, v kolikor se razlika v menjalniškem tečaju poveča za več kot 2 %. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini neposredno tuji osebi na način, ki je zapisan v programu. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem – v tujini. Za nekatera daljša potovanja še niso znane točne cene letalskih prevozov v času izdaje programa, zato je možno, da se bodo cene tistih potovanj spremenile v skladu s takrat veljavno ceno. Pri izračunu so upoštevane trenutno veljavne cene poletov. Letališke pristojbine so v pristojnosti odločitve letalskega prevoznika in letališč in odvisne od povišanja varnostnih pristojbin ter pod vplivom podražitve goriva. Ta znesek se spreminja in je znan šele ob izdaji letalskih kart. O zvišanju cene lahko agencija obvesti potnika pisno ali ustno. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 8%, v kolikor pa podražitev preseže 8%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. Potovanje se lahko izvede tudi v primeru manjšega števila udeležencev od razpisanega, če potniki soglašajo z ustreznim dvigom cene. V primeru, da je v pogodbi predvidena možnost povišanja cene, imate pravico tudi do znižanja cene, ob nastopu okoliščin, ki to omogočajo. Prav tako si pridružujemo pravico do popravka cen objavljenih v katalogu, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak. Razpisane cene potovanj veljajo za tekoče leto oz. do izida novega kataloga. Aritours lahko v programu navede dodatno ceno (v obliki “obveznega doplačila v primeru manjšega števila potnikov”). Ob prijavi se potniku zaračuna izhodiščno ceno potovanja. V kolikor nastopijo pogoji za spremembo cene iz gornjega naslova, potnik ne more odstopiti od pogodbe, saj je bil z njimi seznanjen ob prijavi. 
Popusti se ne seštevajo!
 
DOPLAČILA IN POSEBNE STORITVE
Storitve, ki niso vključene v osnovno ceno potovanja so navedene v rubriki doplačila ali možna doplačila: vizum, enoposteljna soba, vstopnine, napitnine v tuji deželi, dodatni izleti, lokalni prevozi, naknadno dogovorjeni transferji in drugo. To potnik plača posebej. V primeru posamezne prijave na potovanje lahko potnik prepusti agenciji, da mu najde sopotnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. V kolikor to ni možno, se potnika obvesti, da je potrebno doplačilo za enoposteljno sobo. Napitnine so v večini dežel izven Evrope pravilo in ne izjema. Napitnine niso vključene v ceno in načeloma niso obvezne, so pa zelo priporočljive, saj je od njih odvisna tudi kakovost storitve, ki jo bomo dobili na potovanju. Praviloma se napitnine na začetku potovanja izročijo slovenskemu vodiču, ki jih nato razdeljuje ustreznim osebam. 
Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oz. državami so različni in neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena. 
 
Aritours lahko v programu določi, da potnik plača določene storitve, ki bodo opravljene na kraju samem, njenemu predstavniku (“obvezno doplačilo na kraju samem”). V tem primeru Aritours ne nastopa kot organizator niti kot posrednik, ampak zgolj kot informator. Potnik poda vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem. Če je za vstop v državo potreben vizum in ga pred odhodom ureja Aritours, mora potnik dostaviti potni list in vse ostale potrebne dokumente do roka, navedenega na programu, sicer velja, da si bo potnik uredil vizum sam. Če tega ne naredi, Aritours prav tako ravna po določilu o potnikovi odpovedi potovanja. 
 
OBVESTILA PRED POTOVANJEM
Vsak potnik prejme najmanj 7 dni pred odhodom obvestilo s podrobnejšimi navodili o potovanju. Za potovanja v države, za katere potrebujejo slovenski državljani vizume, lahko le te uredi agencija. Pri potovanjih z letalom si letalski prevoznik dovoljuje spremeniti ure poletov brez predhodnega obvestila.
 
SEDEŽNI RED
Glede na datum prijave in vplačila ter želje potnikov (v kolikor je to mogoče) naredi agencija za izlete in potovanja z avtobusom tudi sedežni red. Žal želja potnikov, ki so se prijavili med zadnjimi pogosto ne more biti upoštevana. Številka sedeža se posreduje na obvestilu pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve računa in posledično obveščanja o potovanju, nosi potnik. V primeru, da potnik v navedenem roku ne prejme obvestila, se je dolžan sam javiti na svojem prijavnem mestu in ga zahtevati. Reklamacij iz naslova ne prejete pošte Aritours ne bo upošteval.
 
ČAS in KRAJ ODHODA
Točen kraj in čas odhoda agencija posreduje na obvestilu pred odhodom. Vstopna mesta se določijo glede na kraj prebivališča prijavljenih potnikov. Praviloma so odhodi vedno iz Maribora, Celja in Ljubljane (razen če ni drugače zabeleženo na programu). V kolikor se tudi iz katerega drugega kraja prijavi na določeno romanje vsaj 10 potnikov, agencija uredi odhod tudi iz tega kraja.
 
ZAVAROVANJA
Nezgodno zavarovanje – Vsi naši potniki so med potovanjem nezgodno zavarovani pri zavarovalnici Triglav. 
Odstopnina – Vsak potnik se lahko z vplačilom odstopnine zavaruje za primer, da se ne bo mogel udeležiti potovanja (bolezen, smrt v družini, višja sila). Odstopnina mora biti vplačana skupaj z akontacijo. Vsako naknadno sklepanje zavarovanja je neveljavno. V kolikor v programu ni navedeno drugače znaša odstopnina 5% od vrednosti potovanja. V programu se lahko določi tudi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Ob predložitvi uradnega pisnega potrdila vam vrnemo vsa vplačila, obdrži se le plačilo zavarovanja, prijavnina in administrativni stroški. Prav tako potnik nima pravice do vračila stroškov za pridobitev vize. Če potnik ne prične potovanja na dan, ki je določen kot začetek potovanja in le tega pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačil na osnovi plačane odstopnine. Odstopnino – riziko odpovedi priporočamo na vseh potovanjih. 
 
Dodatno zdravstveno zavarovanje – Za potovanje v tujino vam priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje TUJINA pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici. To lahko sklenete v naši agenciji. 
 
POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA 
V primeru, da je potnik vplačal odstopnino, vendar odpove potovanje iz drugih razlogov, se višina povračila stroškov odpovedi obračuna v skladu z ustreznim odstavkom splošnih pogojev, potnik pa tudi nima pravice do vračila administrativnih stroškov, ki znašajo 15 EUR po prijavi, stroškov za pridobitev vize ter odstopnine.
Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi:
  • odpoved od 60 do 45 dni pred odhodom, 15% cene aranžmaja,
  • odpoved od 44 do 30 dni pred odhodom, 30% cene aranžmaja,
  • odpoved 29 do 22 dni pred odhodom, 50% cene aranžmaja,
  • odpoved 21 do 15 dni pred odhodom, 80% cene aranžmaja,
  • odpoved kasneje kot 15 dni pred odhodom, 100% cene aranžmaja.
Če potnik med izvedbo potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
 
Za križarjenja veljajo posebni pogoji za odpoved potovanja, ki se od ladjarja do ladjarja razlikujejo in so na voljo v agenciji.
 
Za potovanja, ki vključujejo letalske prevoze veljajo posebni pogoji za odpoved potovanja. Ti so odvisni od pogojev letalske družbe in so za posamezno potovanje na voljo v agenciji.
 
Smatra se tudi, da je potnik odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnih koli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali pred pričetkom potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Ob odpovedi potovanja pred odhodom mora potnik napisati pisno odpoved oziroma podpisati odpovedni dokument, ki mu ga v podpis ponudi Aritours. V primeru, da zavrne podpis tega dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Aritours bo uveljavljal vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa potnik povzročil s svojim neustreznim ravnanjem.
 
ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA
V primeru da se za potovanje ali izlet prijavi nezadostno število udeležencev ali zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti), si agencija Aritours na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja: najkasneje 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni, 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni,48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, marveč jim vrne celoten vplačani znesek ali pa ponudi nadomestno potovanje ali izlet in se že vplačani znesek prenese. Organizator lahko delno ali v celoti odstopi od programa, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti. V primeru odpovedi potnik ni upravičen do povračila stroškov cepljenja, izdelave vize, zavarovanja…
 
SPREMEMBA POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA
Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo nepredvidene okoliščine, ki se jim ni možno izogniti ali jih preprečiti. Pridržujemo si pravico do spremembe ure ali dneva potovanja zaradi letalskih ali ladijskih povezav in zaradi višje sile. Dokončni vrstni red ogledov se lahko usklajuje med potovanjem, spremembe pa ne smejo vplivati na njegovo vsebino. Če bi prišlo v programu do bistvenih sprememb pred odhodom, bo agencija stranki vrnila vplačan znesek, v primeru da le ta potovanje odpove. Organizator ni odgovoren za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.
 
Odgovornost Aritours-a je omejena zgolj na neizvedbo določenega dela programa, v delu, ki pomeni ustrezne materialne stroške. Aritours ne odgovarja za nematerialno škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Aritours ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti.
 
DOKUMENTI, PRTLJAGA – POTNIKOVE OBVEZNOSTI 
Potnik, ki se prijavlja na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali kak drug ustrezen dokument s katerim lahko vstopi v posamezno državo in je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta. Potni listi, vizumi ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov ali izgube dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil. Veljavnost dokumenta se upošteva na ZADNJI dan potovanja! 
 
V primeru, da potniku ureja vizum Aritours, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve vizumov Aritours potniku ne vrača. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire nosi vse stroške potnik sam. 
 
Prtljaga mora biti označena z naslovom potnika. V primeru izgube ali poškodbe organizator zanjo ne odgovarja. Potnik je med potovanjem sam odgovoren za svojo varnost, dokumente, denar in prtljago. Brezplačen je prevoz prtljage do teže, ki jo določa prevoznik. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo ali poškodbo na prtljagi. Svoje odškodninske zahtevke v zvezi s prtljago je potrebno z ustreznimi dokumenti dostaviti direktno prevozniku ali hotelirju, ki rešuje vašo reklamacijo.
 
Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Pri nizkocenovnem prevozniku je dovoljena teža prtljage, ki jo oddate ob prijavi na let, običajno nižja od dovoljene pri rednih prevoznikih. Vsak dodatni kilogram se doplača. Tudi dovoljena teža osebne prtljage, ki jo vzamete s seboj na letalo, je lahko nižja, o čemer so potniki obveščeni najkasneje z obvestilom pred odhodom. Potnik je dolžan, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi Republike Slovenije, kakor tudi države skozi katere in v katero potuje. Spoštovati mora tudi hišni red v gostinskih in nočitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem ponujenih storitev. V kolikor potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko potnik v takšnem primeru utrpel. Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno, njegove osebne listine in njegova prtljaga izpolnjujejo pogoje, ki so predpisani z obmejnimi, carinskimi, sanitarnimi, denarnimi in drugimi upravnimi predpisi. Aritours ima pravico zavrniti prijavo potnika, za katerega lahko upravičeno vnaprej domneva, da teh pogojev ne izpolnjuje oziroma lahko ne bi izpolnjeval tekom potovanja. Aritours ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, ki niso nastale po krivdi Aritours – a, nosi stroške potnik sam. Če mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do povračila sorazmernega dela vplačila.
 
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora poskrbeti za dobro izvedbo programa, se povezovati z dobrimi partnerji in zastopati interese potnika v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.
Vse pridobljene podatke o potnikih organizator varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.
 
CEPLJENJA
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je potnik za potovanje v določene države dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezne dokumente. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po prijavi na potovanje. O obveznih in priporočljivih cepljenjih se lahko potnik pozanima na Inštitutu za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 01/244 14 00 in se dodatno posvetuje s svojim zdravnikom.
 
PRITOŽBA
Potnik, ki se čuti oškodovan je dolžan reklamacijo podati na kraju dogodka pri predstavniku. V primeru, da bi bila reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni sporočil napake oz. nepravilnosti, se šteje, da se je potnik strinjal s tako storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij. Če napaka ni enostavna, je Aritours dolžen raziskati vse okoliščine, ki so pripeljale do reklamacije. Dokler Aritours ne odloči o pritožbi, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Ne glede na vloženo reklamacijo je potnik dolžan poravnati svoje obveznosti po izdanih računih za opravljeno storitev v skladu z razporedom plačil, morebitna odškodnina pa se izplača po končanem reklamacijskem postopku na osebni račun potnika.
 
Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik in predstavnik agencije sestavita pritožbo skupno ali vsak sam. Pismeno pritožbo se vloži v roku 2 let po opravljenem potovanju, agencija pa mu je dolžna odgovoriti v razumnem roku. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode. V kolikor kupec ni zadovoljen z reševanjem pritožbe, ima pravico poiskati zaščito pri pristojnem sodišču v Mariboru.
 
UPORABA IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Aritours vse pridobljene osebne podatke potnikov varuje skladno skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) Ur.l. RS, št. 94/2007 v nad.: ZVOP-1) ter GDPR (Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Aritours lahko obdeluje osebne podatke potnikov z namenom sklepanja in izvajanja pogodb oziroma naročil, pogajanj za sklenitev pogodbe na podlagi povpraševanja posameznika, reševanja pritožb ali zahtevkov, izterjave neplačanih obveznosti ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe sprejema te splošne pogoje ter skladno z določilom 2. odst. 10 člena ZVOP-1 podaja soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen sklenitve in izpolnjevanja pogodbene obveznosti. Na podlagi izrecne in ločene osebne privolitve potnika, lahko Aritours osebne podatke potnika obdeluje tudi za namene neposrednega trženja ali statistične obdelave. Aritours obdeluje le tiste osebne podatke potnika, ki so potrebni za dosego opredeljenih namenov, bodisi, da imajo podlago v zakonu, zakonitem interesu ali osebni privolitvi potnika. S pisno zahtevo, poslano na naslov: Aritours d.o.o., Slomškov trg 7, Maribor ali elektronski naslov info@aritours.si, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«, lahko potnik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. Potnik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče svojo osebno privolitev, ki je bila dana za obdelavo njegovih osebnih podatkov. Preklic privolitve se lahko da na enak način kot privolitev ali s pisno zahtevo, poslano na naslov: Aritours d.o.o., Slomškov trg 7, Maribor ali elektronski naslov info@aritours.si. Zahtevek potnika za preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve pred njenim preklicem. Potnik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS v primeru zavrnitve zahteve ali če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Aritours bo obdelovala osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zakonitih interesov. Če so osebni podatki pridobljeni na podlagi osebne privolitve, pa do preklica. Ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z veljavnimi predpisi, Aritours osebne podatke hrani v skladu z veljavnimi predpisi.
 
ZAVAROVANJE V PRIMERU LIKVIDNOSTNIH TEŽAV
Aritours ima sklenjeno Garantno pismo za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj pri izdajatelju jamstva Zavarovalnici Triglav d.d. (št. garancije TK49901491490) z veljavnostjo 01.01.-31.12.2021. Kontaktni naslov garanta: Zavarovalnica Triglav d.d., Dunajska cesta 22, Enota za odnose s strankami, Asistenčno- storitveni center. Asistenčna tel.št.: 080 28 64.
 
Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih je priloga splošnih pogojev in vsake sklenjene pogodbe. Le-ta je dostopen tudi na spletni strani: www.aritours.si.
 
Če je pri programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja navedba v programu.
 
Prav tako si pridružujemo pravico do popravka objav v katalogu, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak.