Kolofon

Vsebine spletnih strani

Vsebine spletnega mesta so pripravljene v podjetju Aritours d.o.o. Na spletnih straneh so uporabljene fotografije v lasti podjetja Aritours in licenčne fotografije Freepik in Shutterstock. Ne odgovarjamo za morebitne tipkarske napake, pridružujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo vsebino na tem spletnem mestu, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Namen rezervacijske platforme

Spletna rezervacijska platforma www.aritours.si ponuja možnost rezervacije in nakupa turističnega aranžmaja v ponudbi Aritours d.o.o.

Pravica uporabe

Vsebina na tem spletnem mestu, torej vse informacije, besedila, slike ali druge grafične elemente, se lahko uporabijo izključno za osebno, nekomercialno rabo in se ne smejo reproducirati, spremeniti, razpošiljati, licencirati ali izdati v obliki publikacij v kakršnekoli namene, razen za ogledovanje, brez predhodnega pisnega dovoljenja skrbnika.

Prevzemanje odgovornosti

Zavezujemo se, da so podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. Pri oblikovanju spletnega mesta skušamo zagotavljati ažurnost in točnost podatkov. Za njihovo točnost in celovitost ne jamčimo in ne prevzemamo nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Tehnična izvedba

Spletno stran in spletno trgovino je izdelalo podjetje Kreativne ideje na platformi Wordpress. Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programiranje spletnega mesta ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebin in pri izdelavi spletne rezervacijske platforme, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah.

Ime podjetja
Aritours d.o.o.

Naslov
Slomškov trg 7, 2000 Maribor

E-mail
info@aritours.si

Identifikacijska številka
SI66143691

Matična številka
5424780000

Leto objave spletnega mesta
2021

Naročnik
Aritours d.o.o.

Priprava gradiva
Aritours d.o.o.

Odgovorna oseba
Tanja Arih Korošec