prof. dr. VINKO POTOČNIK

Dr. Vinko Potočnik je upokojeni redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in Enote v Mariboru.

Po maturi na mariborski II. gimnaziji in diplomi iz teologije je bil leta 1972 posvečen v duhovnika, od 1974 je nadaljeval študij v Rimu in leta 1980 doktoriral iz družbenih ved.

Poleg predavanj, raziskav sodobnih vprašanj vernosti, spremljanja različnih skupin in številnih duhovniških in drugih dejavnosti, se rad udeleži tudi romanj, na katerih je mnogokrat duhovni ali strokovni vodnik. Najljubše mu je romanje v Rim, saj je tam preživel vrsto let in ga predstavi kot domačin.

Z Aritoursom je vodil: Sveto deželo, Po poteh stare in nove zaveze, Po Pavlovih poteh v Grčijo in Turčijo, Pot sv. Martina v Francijo, Španijo po poti sv. Jakoba, …