dr. Tadej Jakopič

V Aritoursovo družino sem prišel preko vodenja župnije Polzela na Malto, ko sem pobudnikom, na osnovi lastnih odličnih izkušenj s patrom prof. dr. Milanom Holcem na poti po Siriji, svetoval, naj organiziranje poti z mirnim srcem zaupajo Aritoursu.

Vsi smo popotniki v teku življenja na tem svetu, romarska pot pa je na neki način pot vsakega kristjana proti večni veliki noči v nebesih. Srečevanje s kraji, kjer so delovali in živeli svetniki, ki so vedno najbolj razumljivi kažipoti naše vere, me je nagovorilo, da sem se odločil, da bom svoje znanje, talente in veselje kot vodnik v prvi vrsti namenil romanjem, predvsem pa romarjem, s katerimi bom skupaj na poti.

Za odločitev, da bi bil z ljudmi na tovrsten način, sem bil svojevrstno »gensko opremljen« že s svojim starim stricem Konradom, ki je bil v Švici dobrih pet let vodnik po švicarskih vršacih. Prav v letu vere se zavedam odgovornosti, da tudi s svojo teološko izobrazbo pristno prikažem vrhove in vršace naše vere, pa naj so to svetniki, kraji ali druge povezave, ki jih odkrivamo na vselej izredno dobro izbranih romarskih poteh. In romanja so resnično blagoslovljen čas, ko smo ločeni od skrbi vsakdana in ko lahko bolje sprejemamo vse tisto, kar nam v vrvežu polzi iz rok.

Drugi del opreme mi je bil dan z glasbeno izobrazbo, saj kot organist prav rad zaigram pri slovesnih mašah na naših romanjih.

Nenazadnje in morda najbolj pomenljivo pa mi je to, da sem že od leta 1995 član reda sv. Janeza Krstnika (Suvereni malteški viteški red), ki ga je papež Pashal II. prav pred 900 leti (leta 1113) potrdil za spremljanje romarjev in njihovo oskrbo, pa tudi za pomoč ljudem v kakršnihkoli stiskah.

Božja pota res niso naša pota! Z vso to opremo sem tako preskrbljen za poti , ki mi jih vestno začrtajo »Aritoursovci«, polepšajo in zelo obogatijo pa romarji. Na vsaki poti vedno znova ugotavljam, da je največja vrednost skupaj preživetega časa prav v odprti komunikaciji med različnimi posamezniki, kar daje novo kvaliteto kasnejšim medčloveškim odnosom v naših okoljih. 

Tudi v bodoče bom z veseljem prispeval svoj delež v popotno romarsko torbo naših skupnih poti, na katerih bomo spoznavali, da smo največji dar eden drugemu.

Tadej Jakopič