Splošni pogoji

 
 

Splošni pogoji

Splošni pogoji in navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev in podpisane pogodbe, ki jo skleneta Aritours d.o.o. ali pooblaščena agencija ter potnik, ki se prijavi za izbran program. So priloga vseh naših programov, katalogov ter zloženk. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša! Če so v programih navedeni dodatni pogoji in določila oziroma spremembe, veljajo tisti, ki so zapisani v posameznem programu.

PRIJAVE IN VPLAČILA
Za potovanje se lahko prijavite osebno na sedežu agencije Aritours, Slomškov trg 7, Maribor, telefonsko, pri pooblaščenih zastopnikih ali preko interneta. Ob prijavi se potniku napiše pogodba, ki jo potnik podpiše, vplača akontacijo, ki je navedena pri posameznem programu in stroške rezervacije/prijavnino, najkasneje 10 dni po prijavi. Akontacijo lahko vplačate na sedežu naše agencije, pri zastopniku, kjer ste se prijavili oz. z nakazilom na naš TRR 0451 5000 3351 276 , odprt pri Nova KBM. Pri nakazilu je potrebno navesti sklicno številko navedeno na programu potovanja.
Če ste se prijavili po telefonu vam pošljemo pogodbo, en podpisan izvod vrnete na naš naslov. S podpisom pogodbe oz. vplačilom akontacije najkasneje v 10-ih dneh potrjujete, da soglašate s splošnimi pogoji. Šele z vplačilom akontacije je potrjena rezervacija. Preostalo plačilo je možno razdeliti na obroke ali pa plačati v enkratnem znesku pred odhodom najmanj 10 dni za kratka in enodnevne izlete oz. 21 dni za dolga potovanja ali drugače, če je tako dogovorjeno. Zaključene skupine lahko imajo drugačne pogoje plačila.

PRIJAVNINA
Po priporočilu Združenja turističnih agencij Slovenije, zaračunavamo članice Združenja pri prodaji turističnih aranžmajev stroške rezervacije v višini 13 EUR na prijavnico oziroma 17 EUR pri potovanjih, pripravljenih po naročilu.

CENE
Izračun cene je narejen za tekoče leto ali do izida novega kataloga za število udeležencev, kot je navedeno v posameznem programu.
Osnovna cena potovanja zajema storitve, ki so navedene v rubriki v ceno je vključeno. To so prevozne, hotelske in gostinske storitve po programu, če ni drugače navedeno in organizacija potovanja. Cene so izračune na odraslo osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.
Pridržujemo si pravico do zvišanja cene, če pride do spremembe v cenah prevozov ali potovanje odpovedati v primeru višje sile, oziroma premajhnega števila prijavljenih. Prav tako si pridržujemo pravico do zvišanja cene za potovanja v tujino, kjer smo vezani na tujo valuto, v kolikor se razlika v menjalniškem tečaju poveča za več kot 2 %. Organizator lahko v programu predvidi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini neposredno tuji osebi na način, ki je zapisan v programu. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem - v tujini.
Za nekatera daljša potovanja še niso znane točne cene letalskih prevozov v času izdaje programa, zato je možno, da se bodo cene tistih potovanj spremenile v skladu s takrat veljavno ceno. Pri izračunu so upoštevane trenutno veljavne cene poletov. Letališke pristojbine so v pristojnosti odločitve letalskega prevoznika in letališč in odvisne od povišanja varnostnih pristojbin ter pod vplivom podražitve goriva. Ta znesek se spreminja in je znan šele ob izdaji letalskih kart. O zvišanju cene lahko agencija obvesti potnika pisno ali ustno. Soglasje kupca ni potrebno za zvišanje cene aranžmaja do 10%, v kolikor pa podražitev preseže 10%, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo potrebno plačati odškodnino. Potovanje se lahko izvede tudi v primeru manjšega števila udeležencev od razpisanega, če potniki soglašajo z ustreznim dvigom cene. Prav tako si pridružujemo pravico do popravka cen objavljenih v katalogu, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak. Razpisane cene potovanj veljajo za tekoče leto oz. do izida novega kataloga.

DOPLAČILA IN POSEBNE STORITVE
Storitve, ki niso vključene v osnovno ceno potovanja so navedene v rubriki doplačila ali možna doplačila: vizum, enoposteljna soba, vstopnine, napitnine v tuji deželi, dodatni izleti, lokalni prevozi, naknadno dogovorjeni transferji in drugo. To potnik plača posebej. V primeru posamezne prijave na potovanje lahko potnik prepusti agenciji, da mu najde sopotnika na istem potovanju, s katerim bo delil sobo. V kolikor to ni možno, se potnika obvesti, da je potrebno doplačilo za enoposteljno sobo.

OBVESTILA PRED POTOVANJEM
Vsak potnik prejme najmanj 7 dni pred odhodom obvestilo s podrobnejšimi navodili o potovanju. Za potovanja v države, za katere potrebujejo slovenski državljani vizume, lahko le te uredi agencija. Pri potovanjih z letalom si letalski prevoznik dovoljuje spremeniti ure poletov brez predhodnega obvestila.


SEDEŽNI RED:
Glede na datum prijave in vplačila ter želje potnikov (v kolikor je to mogoče) naredi agencija za izlete in potovanja z avtobusom tudi sedežni red. Žal želja potnikov, ki so se prijavili med zadnjimi pogosto ne more biti upoštevana. Številka sedeža se posreduje na obvestilu pred odhodom.

ZAVAROVANJA
Nezgodno zavarovanje - Vsi naši potniki so med potovanjem nezgodno zavarovani pri zavarovalnici Adriatic Slovenica.
Odstopnina - Vsak potnik se lahko z vplačilom odstopnine zavaruje za primer, da se ne bo mogel udeležiti potovanja (bolezen, smrt v družini, višja sila). Odstopnina mora biti vplačana skupaj z akontacijo. Vsako naknadno sklepanje zavarovanja je neveljavno. V kolikor v programu ni navedeno drugače znaša odstopnina 5% od vrednosti potovanja. V programu se lahko določi tudi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni mogoča. Ob predložitvi uradnega pisnega potrdila vam vrnemo vsa vplačila, obdrži se le plačilo zavarovanja, prijavnina in administrativni stroški. Če potnik ne prične potovanja na dan, ki je določen kot začetek potovanja in le tega pred začetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačil na osnovi plačane odstopnine. Odstopnino - riziko odpovedi priporočamo na vseh potovanjih.
Dodatno zdravstveno zavarovanje - Za potovanje v tujino vam priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, ki v sodelovanju z mednarodno zavarovalnico Elvia nudi medicinsko asistenco. To lahko sklenete v naši agenciji.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA
Potnik lahko v vsakem trenutku odstopi od potovanja, vendar vse nastale stroške krije sam. Potnik mora pisno odpovedati potovanje, za katerega se je prijavil in ni plačal odstopnine. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi:
do 30 dni pred odhodom�� ��� �administrativne stroške�� ���������� �
29 do 22 dni pred odhodom�� �20 % cene aranžmaja�� ��� �
21 do 15 dni pred odhodom�� �30 % cene aranžmaja �� ��� �.
14 do 8 dni pred odhodom�� �50 % cene aranžmaja
7 do 1 dan pred odhodom�� �90 % cene aranžmaja
na dan odhoda in po odhodu� ��� �100 % cene aranžmaja
Če potnik med izvedbo potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
Za križarjenja veljajo posebni pogoji za odpoved potovanja, ki se od ladjarja do ladjarja razlikujejo in so na voljo v agenciji.

ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA
V primeru da se za potovanje ali izlet prijavi nezadostno število udeležencev ali zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti), si agencija Aritours na osnovi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje sedem dni pred odhodom. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, marveč jim vrne celoten vplačani znesek ali pa ponudi nadomestno potovanje ali izlet in se že vplačani znesek prenese. Organizator lahko delno ali v celoti odstopi od programa, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti. V primeru odpovedi potnik ni upravičen do povračila stroškov cepljenja, izdelave vize, zavarovanja…

SPREMEMBA POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA
Organizator ima pravico do spremembe programa, če nastopijo nepredvidene okoliščine, ki se jim ni možno izogniti ali jih preprečiti. Pridržujemo si pravico do spremembe ure ali dneva potovanja zaradi letalskih ali ladijskih povezav in zaradi višje sile. Dokončni vrstni red ogledov se lahko usklajuje med potovanjem, spremembe pa ne smejo vplivati na njegovo vsebino. Če bi prišlo v programu do bistvenih sprememb pred odhodom, bo agencija stranki vrnila vplačan znesek, v primeru da le ta potovanje odpove. Organizator ni odgovoren za zamude letal, ladij ali vlakov, prav tako pa tudi ne za prisiljene spremembe programa, ki so posledica takih zamud.

DOKUMENTI, PRTLJAGA – POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik, ki se prijavlja na potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali kak drug ustrezen dokument s katerim lahko vstopi v posamezno državo in je dolžan paziti na določila glede časovne veljavnosti potovalnega dokumenta. Potni listi, vizumi ter ostali dokumenti, potrebni za potovanje, so skrb vsakega potnika in zato organizator odklanja vsako odgovornost, če mora potnik zaradi neurejenih dokumentov ali izgube dokumentov potovanje prekiniti ali sploh ne more potovati. Potnik nosi enake stroške, kot če bi se potovanja udeležil.
Prtljaga mora biti označena z naslovom potnika. V primeru izgube ali poškodbe organizator zanjo ne odgovarja. Potnik je med potovanjem sam odgovoren za svojo varnost, dokumente, denar in prtljago. Brezplačen je prevoz prtljage do teže, ki jo določa prevoznik. Agencija ne prevzema odgovornosti za izgubo, krajo ali poškodbo na prtljagi. Svoje odškodninske zahtevke v zvezi s prtljago je potrebno z ustreznimi dokumenti dostaviti direktno prevozniku ali hotelirju, ki rešuje vašo reklamacijo.
Potnik je dolžan, da njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi Republike Slovenije, kakor tudi države skozi katere in v katero potuje. Spoštovati mora tudi hišni red v gostinskih in nočitvenih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem ponujenih storitev. V kolikor potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo lahko potnik v takšnem primeru utrpel.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora poskrbeti za dobro izvedbo programa, se povezovati z dobrimi partnerji in zastopati interese potnika v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev zaradi višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.
Vse pridobljene podatke o potnikih organizator varuje v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

CEPLJENJA
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je potnik za potovanje v določene države dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezne dokumente. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po prijavi na potovanje. O obveznih in priporočljivih cepljenjih se lahko potnik pozanima na Inštitutu za varovanje zdravja, Trubarjeva 2, Ljubljana, tel. 01/244 14 00 in se dodatno posvetuje s svojim zdravnikom.

PRITOŽBA
Potnik, ki se čuti oškodovan je dolžan reklamacijo podati na kraju dogodka pri predstavniku. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik in predstavnik agencije sestavita pritožbo skupno ali vsak sam. Pismeno pritožbo se vloži v roku 2 mesecev po opravljenem potovanju, agencija pa mu je dolžna odgovoriti v roku 8 dni. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode. V kolikor kupec ni zadovoljen z reševanjem pritožbe, ima pravico poiskati zaščito pri pristojnem sodišču v Mariboru.

Če je pri programu glede katerekoli točke teh Splošnih pogojev določeno drugače, velja navedba v programu.
Prav tako si pridružujemo pravico do popravka objav v katalogu, ki bi nastale zaradi tiskarskih napak.