AVSTRIJSKA KOROŠKA - tradicionalno jesensko romanje mariborske metropolije

Po Evropi

AVSTRIJSKA KOROŠKA - tradicionalno jesensko romanje mariborske metropolije

 

1 dan

  

duhovno vodstvo: mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl

Prevoz

avtobus

»PO POTI BL. ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKA«

ob 160. obletnici prenosa sedeža lavantinske škofije v Maribor

                                                                                                ŠT. ANDRAŽ, TINJE, DOBRLA VAS in VUZENICA

Vsak stan ima svoje veselje pa tudi svoje trpljenje. Le dve reči človeka osrečita: zvestoba in zadovoljnost. Kdor dolžnosti svojega stanu zvesto izpolnjuje in ta dobro vzame, kar mu Bog da, pri njem je prava sreča doma.  (A. M. Slomšek)

Cene in termini:

Termin:
Št. oseb
Cena
Sklic

09.11.2019 

45 oseb

45,00 €

1922

Cena vključuje:

V ceno je vključeno:avtobusni prevoz po programu, cestnine, parkirnine, večerja, duhovno in strokovno vodstvo, organizacija, nezgodno zavarovanje in DDV.

Odstopnino v znesku 3 EUR vam nudimo v kolikor bi zaradi bolezni, smrti v družini ali višje sile  romanje morali odpovedati.

Način plačila: 20 EUR ob prijavi, ostalo pred odhodom na romanje.

Splošni pogoji so sestavni del programa in so objavljeni na spletni strani www.aritours.si

Program potovanja:

Odhodi avtobusov v jutranjih urah iz dogovorjenih krajev. Vožnja v Avstrijo in naprej po Labotski dolini v ŠT. ANDRAŽ. To starodavno koroško mestece je bilo od leta 1228 do 1859 sedež Lavantinske škofije; tega leta ga je škof Slomšek uspel preseliti v Maribor. V nekdanji stolnici, lepi triladijski baziliki sv. Andreja bo slovesno somaševanje vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl. Po maši obisk romarske cerkve Maria Loreto, imenitne baročne stavbe iz 17. stol. V njeni notranjosti se nahaja loretska kapela z znamenito »Črno Marijo« in druge umetnine. Nadaljevanje poti v TINJE, kjer obiščemo slovenski katoliški dom prosvete Sodalitas. Seznanimo se z delom izobraževalnega, verskega, kulturnega in rekreativnega centra, ki druži tako Slovence kot Avstrijce, ter si ogledamo kapelo, ki jo je z mozaiki opremil p. Marko Ivan Rupnik. Sledi vožnja po Podjuni v DOBRLO VAS, kjer stoji mogočen samostan s samostansko cerkvijo Marijinega vnebovzetja. Samostan se omenja že davnega leta 1194, ko so v njem bivali avguštinci. V 15. stoletju so ga povečali, v novejši zgodovini pa lepo obnovili. V njem so službe javne uprave, turistično informativni center, galerija, ... Po ogledu se odpravimo nazaj v domovino in romanje sklenemo v VUZENICI, kjer je škof Slomšek v letih 1838-1844 služboval kot nadžupnik, dekan in šolski nadzornik. V imenitni gotski cerkvi sv. Nikolaja iz 12. stol. imamo sklepno pobožnost, tamkajšnji župnik pa nam predstavi zgodovino in umetnostne zaklade cerkve ter stalno Slomškovo razstavo. Za konec v bližnjem gostišču, na »Martinovo soboto«, z »Martinovo večerjo«, proslavimo še praznik sv. Martina. Dobro razpoloženi in okrepčani se v kraje odhoda vrnemo v večernih urah.