Novice

 
 

Video

Romanje mariborske nadškofije v Salzburg

Aritours in pastoralna služba mariborske nadškofije na romanju

ob 170. OBLETNICI POSVEČENJA BL. ŠKOFA ANTONA MARTINA SLOMŠKA

SALZBURG IN ŠENT ANDRAŽ